Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

Muzikoterapie, Zvukoterapie

Hĺbková bunková (frekvenčná) muzikoterapia

Kolorterapie, Tvorba mandál a Energetických obrazov

Prednášky, Afirmácie...

v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi


Viac Informácií: https://www.facebook.com/events/1551250988340529/

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/372827986757752/

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/690342394718063/

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/317225562558072/Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com

Zákaz kopírovania. Všetky práva vyhradené. 2009 - 2018

 

TOPlist